R.Haan Gezondzorg Therapeut

Natuurgeneeskundig therapeut

Officegym.

 

Officegym zijn desktop- oefeningen die zittend aan het bureau worden uitgevoerd .

Officegym is bij uitstek een methode die ontwikkeld werd om specifieke werkgerelateerde klachten als pijnlijke schouders, rugpijn, vermoeidheid, concentratievermindering en R.S.I. te verminderen of zelfs helemaal te voorkomen.  De methode is er op gericht het lichaam voor, tijdens en na het werk te trainen en in conditie te houden en is gebaseerd op het feit dat lichaam en geest samen een twee-eenheid vormen, die niet van elkaar te scheiden is. 

De oefeningen bestaan uit verschillende stretch- en bewegingsoefeningen die in feite door iedereen kunnen worden gedaan.

Belangrijk voor het goed doorlopen van het trainingsprogramma is een sterk besef ten aanzien van de noodzakelijkheid van de oefeningen zelf. Dit besef kan slechts door bewustwording tot stand worden gebracht. Zonder bewustwording zal het de kantoormedewerkers zelf ontbreken aan de nodige motivatie om regelmatig tijd vrij te maken om de oefeningen uit te voeren of er zelfs maar aan te denken.

De stoelmasseur is erop toegerust werknemers bewust te maken van de noodzaak regelmatig de oefeningen te doen en wordt als presentatie gegeven aan een kleine groep werknemers